Rabu, 10 Januari 2018

Prakata

Assalamualaikum Wr. Wb

Marilah kita panjatkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal'afiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana Wanabbiyana Muahammad SAW, tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahaan kepada kita selaku umatnya.

Yang saya hormati Bapak kepala sekolah. Yang saya hormati Bapak/Ibu guru. Yang saya hormati para tamu undangan. Serta tidak lupa teman-teman yang saya cintai.

Sebelum acara ini dimulai perkenalkan saya di sini selaku panitia dalam acara Maulid Nabi. Saya berdiri di sini akan menyampaikan beberapa patah kata.

Saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran hadirin sekalian dalam acara ini. Panitia meminta maaf apabila dalam menyediakan tempat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan acara ini kurang berkenan dihati hadirin sekalian. Kemudian panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu acara ini, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar.

Karena pentingnya acara ini kami himbau para hadirin mengikuti acara ini dengan hikmat sampai berakhirnya acara. Semoga dengan diadakannya acara ini dapat menambah ketaqwaan kita kepada Allah SWT dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW.

Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, bila ada hal-hal yang kurang berkenan dihati hadirin mohon maaf. Karena kesalahan datangnya dari saya dan kelebihaan datangnya dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb


Tidak ada komentar:

Posting Komentar